Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2016 10.02.2016
ITSEHALLINTOALUEESEEN VALMISTAUTUMINEN (MYR 10.2.2016)

Maan hallitus on linjannut, että Suomeen muodostetaan 18 itsehallintoaluetta nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uusi maakuntahallinto tulee voimaan 1.1.2019. Maakuntahallinnon kooltaan merkittävin asia on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Lisäksi maakuntahallintoon tulevat nykyisten maakuntien liittojen ja pääosin ELY-keskusten tehtävät ja pelastuslaitosten tehtävät. Näitä muita kuin sote-tehtävien uutta järjestämistä selvitti selvityshenkilö Lauri Tarasti, joka luovutti ehdotuksensa valtioneuvostolle 26.1.2016.

Maakunnassa on käynnistynyt kuntien, Carean, ELY-keskuksen, pelastustoimen ja Liiton yhteinen suunnittelu uuden maakuntahallinnon luomiseksi ja kuntien osalta tulevaisuuden kunnan miettiminen.

Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi selostaa asiaa kokouksessa.

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Merkittiin tiedoksi aluekehitysjohtaja Jussi Lehtisen selostus asiasta.

--------------------------