Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2016 10.02.2016
KAAKKOIS-SUOMI-VENÄJÄ CBC -OHJELMAN TILANNEKATSAUS (MYR 10.2.2016)

EU:n komissio on hyväksynyt Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelman 18.12.2015.

Ohjelman käynnistämistä hidastaa vielä EU:n, jäsenvaltioiden ja Venäjän välisen rahoitussopimuksen puuttuminen. Neuvottelut ohjelmakohtaisten rahoitussopimusten laatimisesta ovat käynnistyneet syksyllä 2015 ja komission tavoitteena on saada sopimukset valmiiksi kesään 2016 mennessä.

Rahoitussopimusten voimaantulo edellyttää allekirjoitusten lisäksi myös Venäjän parlamentin ratifiointia, joka vie arvioiden mukaan noin 3-8 kuukautta.

Hallintoviranomasena toimiva Etelä-Karjalan liitto kuitenkin valmistelee ohjelman käynnistymistä niin, että haku voitaisiin ehdollisena avata jo ennen rahoitussopimusten lopullista voimaantuloa. Varsinaiset projektipäätökset voidaan kuitenkin tehdä vasta kun rahoitussopimus on lainvoimainen.

Ohjelman seurantakomitea nimetään 18.3.2015 mennessä.

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------------