Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2016 10.02.2016
RR-OHJELMAN 2014-2020 TILANNEKATSAUS (MYR 10.2.2016)

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on Kymenlaakson myöntövaltuudesta tehty 31 myönteistä EAKR ja 22 myönteistä ESR-rahoituspäätöstä. EAKR -hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 12,4 milj. euroa. Hankkeisiin on myönnetty EAKR- ja valtion rahoitusta 8,4 milj. euroa. Myönteisiä yritystukipäätöksiä on tehty 20 kpl, ja näihin on myönnetty tukea 1,7 milj. euroa. ESR-rahoituspäätöksiä on tehty 22 kpl. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 7,7 milj. euroa ja näihin on myönnetty ESR ja valtion rahoitusta yhteensä 5,4 milj. euroa.

Parhaillaan on käynnissä sekä EAKR että ESR -hankehaut. EAKR haku päättyy 12.2.2016. Haun painopisteenä on kiertotalous. Kymenlaakson Liitolla on vuoden 2016 myöntövaltuutta noin 0,4 milj. euroa. ESR -hankehaku päättyy 1.3.2016. Haun teemoja ovat nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen (erityistavoite 6.1), tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (erityistavoite 7.1) sekä työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (erityistavoite 8.1). Hämeen ELY-keskuksella on Kymenlaaksoon kohdistuvaa vuoden 2016 myöntövaltuutta käytettävissä 1,3 milj. euroa.

Jussi Lehtinen ja Sinikka Kauranen esittelevät rakennerahasto-ohjelman tilannetta.

Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson EAKR-ohjelman rahoitustilanne.

EAKR seuranta 2014 -2020.pdf   (94kt)
Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson ESR-ohjelman rahoitustilanne.

ESR seuranta 2014-2020 KL.pdf   (417kt)
Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että tämän asian jälkeen käsiteltiin §§ 9 ja 10, joissa puheenjohtajana toimi Jouko Lehtoranta.

---------------------------