Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINTI

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinveontoinnista.

Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmän esitys on pääosin Kymenlaakson inventoinnin mukainen.

Työryhmä esittää saaristokylämaisemien sijasta laajaa perinteisen kalastuselinkeinon ympäristöä ja maisemaa. Kymenlaakson Liitto katsoo, että työryhmän esittämä rajaus on ongelmallinen, koska se käsittää hyvin laajasti ulkosaariston ja merialueen luonnonalueita.

Maisema-alueiden päivitysinventoinneissa on pyritty poistamaan tarpeettomia päällekkäisyyksiä valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen rajausten (2009) kanssa.  Kymenlaakson Liitto katsoo, että päivitykseen sisältyy edelleen liika päällekkäisiä aluerajauksia.

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista.pdf   (133kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa ympäristöministeriölle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------