Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 22.1.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Lonka ja Eeva Rautamaa.

-------------------------------