Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA JA KUNTAMAKSUT VUONNA 2016

Valtuusto on 14.12.2015 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016. Sitovat tulostavoitteet on hyväksytty johdolle ja edunvalvonnalle (maakuntajohtaja), aluekehityksen edistämiselle (aluekehitysjohtaja), aluesuunnittelulle (suunnittelujohtaja), hallinnolle ja taloudelle (hallintopäällikkö) sekä kesäyliopistolle (rehtori). Vastuuviranhaltija on ilmoitettu suluissa.

Valtuusto on hyväksynyt maakuntahallitusta sitovasti määrärahat eli toimintakatteen luottamushenkilöhallinnon, viraston, itsehallinnoitujen projektien ja kesäyliopiston tehtäväalueille. Itsehallinnoidut projektit sisältävät liikennejärjestelmätyön jatkuva toimintamalli - kustannuspaikan ja Suomi100-hankkeen.

Taloussäännön 5 §:n 4 kohdan mukaan määrärahojen jako osamäärärahoihin tehdään talousarvion käyttösuunnitelmilla. Valtuuston hyväksymiä määrärahoja ei ole tarvetta jakaa osamäärärahoihin.

Jäsenkunnilta laskutettava kuntamaksujen määrä on 2 134 800 €, joka jakaantuu kunnittain seuraavasti:

Hamina       251 601 €

Kotka           663 842 €

Miehikkälä    17 818 €

Pyhtää           64 052 €

Virolahti        32 594 €

Iitti                  71 747 €

Kouvola    1 033 146 €

Perussopimuksen 29 §:n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.

Liite

Esityslistan liitteenä talousarvion käyttösuunnitelma 2016.

käyttösuunnitelma_2016.pdf   (178kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää

- hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2016 valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisena.

- tulostavoitteiden toteuma raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja määrärahaseuranta raportoidaan neljännesvuosittain. Mahdollisista poikkeamista taloudellisessa tilanteessa raportoidaan tarvittaessa heti.

- jäsenkuntien maksuosuudet laskutetaan neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------