Hallitus 11 / 2015 14.12.2015
ITSEHALLINTOON VALMISTAUTUMINEN

Ylimääräinen asia

Valtioneuvosto on tehnyt hallitusohjelman mukaisesti päätöksen 18 itsehallintoalueen perustamisesta 1.1.2019 nykyisen maakuntajaon pohjalle.

Kymenlaakson kunnat Iittiä lukuun ottamatta päättivät Carean kuntakokouksessa 8.12.2015 rakenteesta, kuinka itsehallintouudistusta lähdetään viemään eteenpäin. Kymenlaakson Liitto ja pelastuslaitos olivat myös kutsuttuina paikalla. Kokous oli hyvähenkinen ja yhteinen tahtotila maakunnassa on vahva. §:ssä 154 on käsitelty asiaan liittyen maakunnan yhteinen kannanotto Kymenlaakson keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen statuksesta. Kuntien puolella itsehallintoprojektista vastannee Ismo Korhonen Kouvolan kaupungista.

Kymenlaakson Liitto on jo käynnistänyt oman valmistautumistyönsä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, pelastuslaitoksen ja Carean kanssa. Nämä tahot muodostavat tulevan itsehallintoalueen ytimen, joten on luonnollista, että näiden tahojen valmistelu on jo aloitettu. Liitto on sopinut kuntapuolella itsehallintoprojektista vastaavan Kouvolan kanssa, että kuntien valmistelu ja Liiton aloittama valmistelu etenevät yhteistyössä ja että kuntapuolen projektinvetäjä on kuntien yhdyshenkilö Liiton aloittamassa ja vetämässä projektissa. Liiton edustajat ovat mukana kuntien perustamassa itsehallintotyön johtoryhmässä ja SOTE:n valmisteluryhmässä.

Valtioneuvosto on asettanut selvityshenkilön, ministeri Lauri Tarastin, selvittämään itsehallintoalueiden tehtäviä. Hänen on määrä esittää ehdotuksensa valtioneuvostolle 22.1.2016.

Esitys Hallitus

Hallitus hyväksyy työryhmän perustamisen edellä kuvatussa kokoonpanossa ja evästää ryhmää jatkotyössä. Ryhmän työsuunnitelma esitellään hallitukselle myöhemmin.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------