Hallitus 11 / 2015 14.12.2015
SUOMI 100 (14.12.2015)

Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta, mutta juhlavuoden ohjelma voi syntyä vain yhdessä suomalaisten ja Suomen ystävien kanssa sitä rakentaen.

Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Jokaisella on mahdollisuus tehdä pieni tai suuri teko ja samalla antaa lahja omalle yhteisöllesi, Suomelle. Kuka tahansa voi ehdottaa pientä tai suurta tekoa liitettäväksi Suomi 100 –ohjelmaan.  Mukaan voi tulla juhlavuoden 2017 syksyyn asti. Ehdotus tehdään verkkolomakkeella, joka on nettisivuilla www.suomifinland100.fi

Maakuntien liitot toimivat juhlavuoden alueellisina koordinaattoreina, joille osoitetaan erikseen kohdennettua rahoitusta 90 000 € / liitto. Rahoitus edellyttää vastaavan suuruista omarahoitusta. Rahoitus tulee haettavaksi joulukuussa 2015. Suurimmat kuusi kaupunkia saavat myös kohdennetun rahoituksen.

Kymenlaakson Suomi100 - hankkeen esittelytilaisuus järjestöille, kunnille ja muille toimijoille pidettiin 14.4.2015. Liiton kutsusta kuntien kulttuurijohtajat kokoontuivat maakuntatalolla 4.9.2015. Valmistelujen koordinaatioryhmänä voisi toimia kuntien kulttuurijohtajat tai vastaavat  (Niina Honko, Antti Karjalainen, Elina Koivisto, Ilkka Muurman, Sari Rasi ja Pauliina Sakki).

Juhlavuoden tapahtumien toivotaan edistävän teemaa "Kansalaisten Kymenlaakso". Tässä vaiheessa Kymenlaakson keskeinen kohderyhmä on koululaiset ja nuoret, joille halutaan jäävän pysyvä muisto kokemuksesta, kun Suomi täytti 100 vuotta. Tapahtumien painotuksen toivotaan jakautuvan tasaisesti Suomen 100 vuotta, Suomi NYT ja Suomen tulevaisuus. Toimintaan haastetaan mukaan kansalaisjärjestöt ja muut aktiivit. Alueellinen budjetti tulee sisältämään toiminta-avustusmäärärahan, joka tulisi ensimmäiseen hakuun keväällä 2016. Toiminta-avustuksen myöntäminen edellyttää, että on liitetty Suomi100 - ohjelmaan. Alueelliset painotukset voisivat olla innovatiivisuus, kuntarajat ylittävä toiminta sekä koululaiset ja nuoret. Suomi100 Kymenlaaksossa on tässä vaiheessa osa liiton nettisivuja (jatkossa omat nettisivut), twitter-tiliä ja fb:ssä (Suomi - Finland 100 Kymenlaakso).

Hankkeen alustava budjetti vuosille 2016 - 2017 on 180 000 €, johon saavat Suomi100 - hankerahoitus on 90 000 €. Omarahoitusosuus 90 000 € kootaan liiton kuntamaksuista, henkilökunnan palkoista, yhdistyksiltä ja kunnilta. Vuoden 2016 talousarvioesitys sisältää tarkoitukseen 40 000 €:n määrärahan ja 20 000 €:n omarahoitusosuuden.

Suomi100 -hankkeen valtakunnallinen haku päättyi 15.9.2015. Myös Kymenlaaksosta jätettiin hakemuksia valtakunnalliseen hakuun, joka edellytti toteutusta vähintään kahden maakunnan alueella. Kymenlaakson hakemusten käsittelystä ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Aluekoordinaattorina toimii hallintopäällikkö Ulla Silmäri ja viestintävastaavana kv-asiain sihteeri Pia Hurtta.

Kymenlaakson Liitto on järjestänyt taidekilpailun Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Taidekilpailun voittajaksi on valittu ruotsalaisen Jonas Dahlbergin The Path of the Sun –ehdotus. Teos sijoitetaan Vaalimaan kiertoliittymään Virolahdelle.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt 22 000 euron rahoituksen teoksen toteutuksen suunnitteluun. Virolahden kunta, Kaakkois-Suomen ELY- keskus sekä Kymenlaakson liitto ovat sitoutuneet osallistumaan 22 000 vastinrahoiutukseen. Taidekilpailussa teoksen toteuttamisbudjetiksi oli annettu 400 000 euroa.  Myöhemmin liikennevirasto laski, että toteutukseen kuluisi jopa 800 000 euroa. Kymenlaakson liitto neuvottelee taiteilijan kanssa kustannuksen alentamisesta ja etsii hankkeelle rahoitusta.

Liite

Esitylistan liitteenä Suomi 100 infopaketti.

Suomi 100 info Kymenlaakso.pdf   (220kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

- käynnistää Suomi100 - juhlavuoden valmistelut Kymenlaaksossa

- nimeää valmistelujen koordinaatioryhmän, joka muodostuu kuntien kulttuurijohtajista ja toteaa, että koordinaatioryhmä voi täydentää kokoonpanoa tarpeen mukaan

- valtuuttaa hakemaan Suomi100 - hankerahoitusta vuosille 2016 - 2017 max-määrän 90 000 €

- käsittelee erikseen yhdistyksille myönnettävien avustusten ohjeistuksen

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntahallitukselle raportoidaan hankkeen etenemisestä.

-----------------------------