Hallitus 11 / 2015 14.12.2015
KIRJELMÄ KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN LAAJAAN YMPÄRIVUOROKAUTISEEN PÄIVYSTYKSEEN LIITTYEN

Kymenlaakson kunnista Hamina, Kotka, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti sekä  Carea ja Kymenlaakson Liitto ovat maakunnallisen Sote-johtoryhmän kokouksessa 27.11.2015 ja kuntajohtajien kokouksessa 3.12.2015 linjanneet Kymenlaakson yhteisen tahtotilan koskien sote-alueen palveluja ja itsehallintoalueelle siirrettävien palveluja. Valtakunnallisen linjauksen mukaan itsehallintoalueita muodostetaan 18, sote-alueita 15 ja laajan päivystyksen sairaalan statuksen saa 12 sairaalaa. Maakunnan luonteva yhteistyön suunta palveluiden tuottamisessa on Uusimaa/HUS.

Maakunnan oman tahtotilan mukaisesti Kymenlaakso on oltava oma itsehallintoalueensa, oma itsenäinen sote-alueensa ja Kymenlaakson keskussairaala laajan päivystyksen sairaala.

Liite

Esityslistan liitteenä reformiministeriryhmälle, ministeri Jari Lindströmille, Kymenlaakson kansanedustajille, lääkintöneuvos Timo Keistiselle, projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöystille lähetettäväksi valmisteltu kirjelmä.

keskussairaala_laajapaivystys.pdf   (271kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään kirjelmä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntahallitus päätti kysyä allekirjoittajilta, voitaisiinko kirjelmään tehdä tarkennukset, joissa täsmennetään laajan päivystyksen tarkoittavan ympärivuorokautista päivystystä ja että Kymenlaakson on kuuluttava niiden 12 itsehallinto-alueen joukkoon, jotka itse järjestävät laajan, ympärivuorokautisen päivystyksen.

Kirjelmä lähetetään myös eduskuntaryhmille.

-----------------------------