Hallitus 11 / 2015 14.12.2015
LOGISTIIKKAVERSTAS - OPPIMIS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN MUUTOSHAKEMUS

Hakija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy

Yhteyshenkilö:
  Teija Suoknuuti puh. 044 702 8517 sähköposti teija.suoknuuti@kyamk.fi

Vastuuviranomainen: Kymenlaakson Liitto

Ohjelmayhteys: Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Hankkeen tavoitteet:
Selvitetään logistiikkaan tarvittavat uudet oppimis- ja innovaatioympäristöt (esim. simulaatiotyökalut) yhteistyössä logistiikan opetuksen, alueen elinkeinoyhtiöiden ja muiden oppilaitosten kanssa, kilpailutetaan ja hankitaan tarvittavat työkalut.

Määrälliset tavoitteet:
Uudet pysyvät työpaikat 0 kpl
Uudet väliaikaiset työpaikat 0 htv
Syntyneet uudet yritykset 0 kpl

Projektin keskeiset toimenpiteet:

Selvitetään ja hankitaan hankebudjetin sallimissa rajoissa logistiikkaan tarvittavia uusia oppimis- ja innovaatioympäristöjä (esim. simulaatiotyökalut).
Sovitaan toimintamalli, jonka puitteissa Kyamkin ulkopuoliset organisaatiot voivat hyödyntää uusia työkaluja.

Toteutusaika: 1.9.-31.12.2015

Kustannusarvio: 128 570 euroa
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus: 89 999 euroa ( 70,0 %)

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Logistiikkaverstas - oppimis- ja innovaatioympäristön kehittäminen -hankkeeseen esitetyt muutokset. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi hyväksytään 128 570 euroa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään EAKR ja valtion rahoitusta (momentilta 32.50.64) 70,0 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 89 999 euroa.

Kuluja voidaan hyväksyä hankkeen toteutusajalle 1.9. - 31.12.2015.

Kymenlaakson Liiton edustaja projektin ohjausryhmässä on aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström.

Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään EURA2007 -järjestelmän mukaisessa yksityiskohtaisessa projektipäätöksessä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian päätöksenteon ajaksi.

-----------------------------