Hallitus 11 / 2015 14.12.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Lehtola, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 18.12.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Holmberg ja Leila Lehtola.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 18.12.2015.

------------------------------