Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan STM:n ja VM:n yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti STM:ssä. STM ja VM pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta lausunnot hallituksen linjauksista. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille.

Lausuntopyyntökirje 19.11.2015, hallituksen linjaus 7.11.2015 aluejaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeistä sekä diaesitys hallituksen linjauksista ovat esityslistan liitteinä. Lausuntoaikaa on 9.2.2016 asti.

Lausuntopyynnön materiaalit kokonaisuudessaan löytyvät: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien sekä Carean yhteisesti valmistelema lausunto on pöytäkirjan liitteenä.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä lausunto.

Lausunto STM.pdf   (166kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon.

Kohtaan 10 lisätään liiton omana kannanottona, että itsehallintoalueen on voitava ottaa hoidettavakseen myös muita tehtäviä (esim. kesäyliopisto).

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten, että maakuntajohtajan esityksestä kohtaan 12 kirjoitetaan: Kymenlaakson maakunta on identiteetiltään luontainen itsehallintoalue ja sen hallintopaikka on Kouvola.

Maakuntahallitus päätti, että kohtiin 3 ja 4 ei vastata mitään vaan vastaukset siirretään kohtaan 12 eli vapaamuotoisiin huomioihin.

--------------------------------