Hallitus 10 / 2015 16.11.2015
CPMR:N 43. YLEISKOKOUS

Euroopan merialueiden järjestön CPMR:n 43. yleiskokous pidettiin 5.-6.11.2015 Firenzessä, Toscanan maakunnassa Italiassa. Kymenlaakson Liitosta kokoukseen osallistuivat maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja Kai Holmberg ja kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala.

Kokouksessa ei tehty henkilövalintoja. Suomen edustajana CPMR:n Political Bureaun eli hallituksen varsinaisena jäsenenä jatkaa Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen vuoden 2016 yleiskokoukseen asti.

Kokouksen korkean tason puhujavieraat olivat EU:n humanitäärisestä avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos Stylianides sekä Euroopan parlamentin varapuhemies Antonio Tajani. Videotervehdyksen esitti lisäksi paikalle saapumaan estynyt EU:n ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella.

Yleiskokouksen ensimmäinen osio käsitteli EU:n turvapaikanhakijatilannetta, joka koskettaa suoraan useita CPMR:n jäsenalueita. Komissaari Stylianides selosti EU:n komission toimintaa asiassa ja totesi käsillä olevan tilanteen olevan, ei pelkästään eurooppalainen vaan globaali ongelma, johon tarvitaan globaaleja ratkaisuja.

Kokouksen muut osiot käsittelivät CPMR:n perinteisesti tiiviisti seuraamia politiikkalohkoja kuten liikennepolitiikkaa ja saavutettavuuskysymyksiä, alue- ja koheesiopolitiikkaa, energia- ja ilmastokysymyksiä sekä merialuepolitiikkaa. Koheesiopolitiikan tulevaisuudesta käydään tiivistä keskustelua, jota Suomessa ja Kymenlaaksossakin on syytä seurata aktiivisesti ja tuoda keskusteluun omia näkökulmia.

Yleiskokouksen pöytäkirja, päätöslauselma, hyväksytyt kannanotot ja muut kokousasiakirjat sekä kokouksessa esitetyt materiaalit tulevat olemaan nähtävillä järjestön internet-sivuilla  www.cpmr.org .

Liite

Esityslistan liitteenä CPMR:n toimintaraportti 2014 - 2015.

CPRM toimintaraportti 2014_2015.pdf   (984kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yleiskokouksen kannanotot toimitetaan maakuntahallituksen jäsenille tiedoksi.

Kv-asiain päällikkö Toni Vanhala oli kokouksessa paikalla tätä asiaa käsiteltäessä.

----------------------------