Hallitus 10 / 2015 16.11.2015
MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA JOULUKUU 2015

Maakuntajohtaja on suunnitellut pitävänsä vuosilomaa ajalla 28. - 31.12.2015.

Maakuntajohtajan esteellisyyden vuoksi asian esittelee puheenjohtaja.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa ajalle 28.-31.12.2015.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

-----------------------------