Hallitus 10 / 2015 16.11.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Uski ja Holmberg, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.11.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Uski Mirja ja Jari Larikka.

------------------------