Hallitus 10 / 2015 16.11.2015
MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN 19.10.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntavaltuusto teki kokouksessaan seuraavat päätökset:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito

4 § Asioiden käsittelyjärjestys

5 § Jouko Leppänen maakuntavaltuustoon Jyrki Hyttisen tilalle; tiedoksi.

6 § Maakuntavaltuuston puheenjohtajan valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
- Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Leppänen Kouvolasta.

7 § Eron myöntäminen Jouko Leppäselle maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta.
- Jouko Leppäselle myönnettiin ero ja uudeksi maakuntahallituksen jäseneksi valittiin Jari Larikka Kouvolasta.

8 § Kymenlaakson suuntautuminen / itsehallintoalue (19.10.2015). Merkittiin tiedoksi.

9 § Seuraava kokous pidetään 14.12. klo 11 Kouvolassa.

10 § Kokouksen päättäminen

Esitys Hallitus

Todettuaan, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus panna päätökset täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------