Hallitus 10 / 2015 16.11.2015
TULOSSUUNNITELMA 2016-2019 JA TALOUSARVIO 2016 (16.11.2015)

Maakuntahallitus 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 588 100 € (- 1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 558 100 € (-1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna). Vuosikatearvio on 0 € ja tulosarvio on 0 €.

Toimintakulut vähenevät johtuen henkilöstökulujen vähenemisestä kolmella vakanssilla.

Vuonna 2016 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 2 % eli 41 700 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 134 800 €. Kuntakohtaiset maksut ilmenevät talousarvion viimeiseltä sivulta.

Toimintatuotot vähenevät johtuen teknisen tuen vähenemisestä. Ohjelmakaudella 2014-2020 teknistä tukea saadaan vain MYR:n ja MYRS:in kokouskuluihin ja sen määräksi arvioidaan 7 000 € vuonna 2016.

Henkilöstökulut ovat 1,6 milj. € (- 6 %) ollen 65 % toimintakuluista.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Esitys:
Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kohtaan 1.1. tehdään tekstimuutoksia (koulutetun työvoiman tarjonta, väylämaksut, asuntotarjonta).

-----------------------------

Maakuntahallitus 16.11.2015

Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallitusten kannanotot ovat esityslistan liitteenä.

 

Liite

Esityslistan liitteenä Miehikkälän ja Virolahden lausunnot.

Miehikkälän kunta.pdf   (97kt)
Virolahden kunta.pdf   (47kt)
Liite

Esityslistan liitteenä on tulossuunnitelma vuosille 2016 - 2019 ja talousarvio vuodelle 2016. Talousarvion viimeisellä sivulla on valmistuneen verotuksen mukaisesti päivitetyt tiedot kuntamaksuosuuksista. Kuntamaksujen määrä on 2 134 800 € (+ 2 % vuoteen 2015 verrattuna).

Tulossuunnitelma 2016-2019 ja talousarvio 2016 hallitus 16.11.2015.pdf   (440kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy

1. jäsenkunnilta perittävän maksun suuruudeksi 2 134 800 € vuonna 2016.

2. tulossuunnitelman 2016-2019 sekä talousarvion vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Todettiin, että kuntamaksujen korotustarpeen aiheuttavat

- Suomi100 - juhlavuosi vuonna 2017; maakuntaliitoille kohdennettava avustus 90 000 € ja omarahoitus 90 000 €

- Maakuntakaavan kokonaistarkistusta varten tehtävät asiantuntijaselvitykset noin 70 000 e

- Palkankorotukset noin 1 %

- CMPR Political Bureaun kokous

- Helsinki EU toimiston kohonneet kustannukset noin 8 000 €

-----------------------------