Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
VAALIMAAN KIERTOLIITTYMÄN TAIDEKILPAILUN VOITTAJA

Kymenlaakson Liiton järjestämän Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden taidekilpailun voittajaksi valittiin ruotsalaisen Jonas Dahlbergin The Path of the Sun –ehdotus.

Taiteilijan mukaan ehdotus ilmentää sekä niitä erityisiä että ikuisia olosuhteita, jotka vallitsivat 6.12.1917. Näin Suomen itsenäisyyden kannalta erityinen päivä on läsnä päivittäin siitä hetkestä lähtien, kun taideteos herää eloon. Teos edustaa paitsi tuota tärkeää historiallista hetkeä, mutta myös olosuhteita, jotka ovat toistuvia ja ikuisia. Kilpailun teemana oli Suomi 100-itsenäisyyden juhlavuoden teema ”Yhdessä”.

Teos on suuri 40-metrinen teräsrengas, joka on asetettu kaltevaan kulmaan kiertoliittymän sisälle.

Palkintolautakunnan mukaan ehdotus on moderni Stonehenge, joka ottaa kilpailualueen erittäin hyvin haltuun. Se on helposti hahmotettavissa, mutta moniulotteinen. The Path of the Sun on kunnianhimoinen, konseptiltaan kiinnostava sekä historialliselta perspektiiviltä vahva.

Kilpailualue on Vaalimaalle E18-moottoritien päätepisteeksi rakennettava erittäin suuri kiertoliittymä. Liittymä sijaitsee aivan Vaalimaan raja-aseman ja muiden palveluiden välittömässä läheisyydessä. Dahlbergin lisäksi kilpailuun kutsuttiin William Dennisuk ja Kimmo Schroderus.

Kilpailua rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja alueen kunnat. Valmis teos on tarkoitus paljastaa yleisölle Suomen 100. itsenäisyyspäivänä 6.12.2017, mikäli toteutukseen tarvittava rahoitus järjestyy.

Ehdotusten materiaali: https://freizimmer.box.com/Suomi100

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi ja selvitetään mahdollisuudet rahoittaa toteutus.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Ari Pietarinen esitteli asiaa kokouksessa ennen päätöksentekoa.

----------------------------