Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
KYMENLAAKSON LIIKENNESTRATEGIA 2035 JA AIESOPIMUS 2016-2020

Kymenlaakson liikennestrategia 2035 on laadittu Kymenlaakson Liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johdolla. Liikennestrategiassa kuvataan asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten sekä kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet, joihin voidaan vaikuttaa erityisesti kuntatason päätöksenteolla.

Maakunnan ulkoiset yhteydet ja pääväylien kehittämistarpeet kuvataan edellistä suunnitelmaa lyhyemmin ja kehittämislinjausten ja -toimenpiteiden muodostamisessa tuodaan esille erityisesti kuntien keinovalikoimaan kuuluvia toimintatapoja ja toimenpiteitä. Suunnitelmassa osoitetaan myös uuden teknologian mahdollisuuksia liikenteen ja liikennetarpeiden hoitamisessa. Digitalisaatioon liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää alueen toimijoilta aihepiirin aktiivista seurantaa sekä valmiutta käynnistää kokeiluja ja pilotteja parhaiten Kymenlaaksoon sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

Strategiassa esitetään maakunnan suunnittelutyön organisoimista uudelleen ja käytännöntasolla toteutumisen edistämistä ja koordinoimista perustettavien seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta.

Kymenlaakson liikennestrategian kehittämislinjausten ja -toimenpiteiden edistämiseksi ehdotetaan, että alueen kunnat, Kymenlaakson Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja liikennevirasto sopivat aiesopimuksen vuosina 2016-2020 tarvittavista liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteistä Kymenlaaksossa ja kuntien toiminnassa.

Liite

Esityslistan liitteenä aiesopimus.

Kymenlaakson liikennestrategia Aiesopimus 2016-2020.pdf   (857kt)
Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson liikennestategia 2035.

Kymenlaakson liikennestrategia 2035.pdf   (5Mt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy Kymenlaakson liikennestrategian 2035 ja aiesopimuksen 2016-2020. Aiesopimus 2016-2020 lähetetään kuntiin hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Pietarinen oli kokouksessa esittelemässä asiaa ennen päätöksentekoa.

------------------------

Liite