Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2015

Kirjanpidon toteutumisvertailun mukaan 1.1. - 30.9.2015 toimintatuotot olivat 1 998 423,39 € (toteutumisaste 77 %) ja toimintakulut olivat 1 840 082,22 € (toteutumisaste 71 %). Vuosikate oli positiivinen + 158 341,17 €.

Kaikki määrärahat ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suotaisammin.

Liite

Esityslistan liitteenä tuloslaskelman tiedot ja määrärahaseuranta.

maararahaseuranta_010130092015.pdf   (188kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------