Valtuusto 2 / 2015 19.10.2015
ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 16 §:n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

Esitys Valtuusto

Valtuusto käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten muutettuna, että asialistalta poistetaan asia nro 2 "Kymenlaakson vetovoimaisuus ja kasvuvyöhykkeet", koska Timo Aro on estynyt osallistumasta kokoukseen.

--------------------------