Valtuusto 2 / 2015 19.10.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Maakuntavaltuuston 18.3.2013 päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta maakuntatalolla torstaina 22.10.2015 ja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla perjantaina 23.10.2015.

Esitys Valtuusto

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 23.10.2015.

Päätös Valtuusto

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Liimatainen ja Matti Porkka.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 23.10.2015.

-----------------------