Valtuusto 2 / 2015 19.10.2015
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Kutsut kokoukseen asia- ja esityslistoineen on postitettu 5.10.2015 eli sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kutsu asia- ja esityslistoineen on toimitettu tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Asialista on asetettu nähtäville Liiton julkisten kuulutusten ilmoitustaululle.

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan nimenhuuto toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä.

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perussopimuksen 18 §:n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan jokaisella maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai esteellinen, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Liite

Esityslistan liitteenä on luettelo maakuntavaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä.

Jäsenluettelo valtuusto.pdf   (61kt)
Esitys Valtuusto

Puheenjohtaja toteaa
1. läsnäolevat valtuutetut, esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut
2. läsnäolevat maakuntahallituksen jäsenet ja asiantuntijat
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Päätös Valtuusto

1. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 28 valtuutettua tai varavaltuutettua.

2. Läsnä olivat maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen sekä jäsenet Kai Holmberg, Esa Lehtinen, Leila Lehtola, Mirja Lonka, Antti Pakkanen, Sari Palm, Eeva Rautamaa, Maritta Tinkanen, Pentti Tiusanen ja Mirja Uski sekä asiantuntijat rehtori Elina Ivakko, suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen, aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen ja kv-asiain päällikkö Toni Vanhala.

3. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

------------------------