Valtuusto 2 / 2015 19.10.2015
ERON MYÖNTÄMINEN JOUKO LEPPÄSELLE MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

Jouko Leppänen pyytää eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä, koska hän siirtyy maakuntavaltuuston tehtäviin.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Maakuntavaltuusto on 18.3.2013 valinnut 13 - jäseniseen maakuntahallitukseen toimikaudelle 2013 - 2016 jäseneksi Jouko Leppäsen (KOK, Kouvola) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ilpo Puolakan (KOK, Kouvola).

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

- ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen 19.10.2015

- myöntää Jouko Leppäselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä

- valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi varsinaisen jäsenen maakuntahallitukseen

Päätös Hallitus

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------

Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto

- ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen

- myöntää Jouko Leppäselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä

- valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi varsinaisen jäsenen maakuntahallitukseen

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Varsinaiseksi jäseneksi maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Jari Larikka.

Jouko Leppänen esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi I varapuheenjohtaja Pekka Korpivaara.

-----------------------------