Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Tinkanen ja Tiusanen, seuraavina Uski ja Holmberg.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.10.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maritta Tinkanen ja Pentti Tiusanen.

---------------------------------