Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
KANNANOTTO KOUVOLAN JA KOTKAN VÄLISIÄ HENKILÖLIIKENTEEN JUNAVUOROJEN VÄHENTÄMISESITYKSEEN

Ylimääräinen asia

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR Oy aikovat vähentää Kouvolan ja Kotkan henkilöliikenteestä yhden junavuoron.

Kouvolan ja Kotkan välillä tehdään vuosittain n 125 000 matkaa ja määrä ei ole vähenemässä vaan kasvuun on kaikki mahdollisuudet. Satamaliikenteen takia rataosuus on yksi Suomen kannattavimmista.

Työssäkäynti on Kouvolan ja Kotkan välillä jatkuvasti kasvanut. Jos junavuoroja vähennetään, liikennettä ohjautuu entistä enemmän huonosti vetävälle vt 15:lle. VT 15 liikenne puuroutuu jo nyt, koska sillä on erittäin paljon raskasta liikennettä henkilöliikenteen lisäksi. Se on yksi raskaan liikenteen pääväylistä HaminaKotkan satamaan ja sieltä pois.  Sitä ei ole suunniteltu nykyiselle liikennemäärälle, joten liikenneturvallisuus heikkenee entisestään. Ympäristönkään kannalta ei ole järkevää siirtää liikennettä raiteilta kumipyörille. Tavoitteenhan pitää olla arjen kestävän liikkumisen edistämisessä erityisesti työ- ja opiskelijaliikenteessä.

Myös opiskelijaliikenne on kasvussa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu yhdistyvät v 2107 alussa. Uudesta ammattikorkeakoulusta tulee maan suurimpia. Junaliikenne on nopein tapa matkustaa myös Mikkelistä Kotkaan ja toisinpäin kuten nytkin junayhteys on nopein yhteys Kouvolan Ja Kotkan välillä. Kymenlaakson keskussairaala sijaitsee Kotkassa. Sen laajennus ja peruskorjaus on alkamassa, jolloin hoitovastuu kasvaa, mikä merkinnee myös työssäkäynti- ja potilasliikenteen kasvua.

Kymenlaakson liikennestrategiassa vuoteen 2035 sekä liikenneviraston, ELY-keskuksen, kuntien ja Kymenlaakson Liiton aiesopimuksessa vuosille 2016-2019 yhtenä painopisteenä on Kouvolan ja Kotkan raideliikenteen kehittäminen parantamalla tarjontaa ja aikataulutusta ja kehittämällä yhteislippu-järjestelmää. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on juuri käynnistämässä näiden asioiden suunnittelua. Samalla pyritään parantamaan Kouvolan  ja Kotkan välin liikenteen yhteyksiä paremmin Venäjän liikenteeseen, Allegron aikatauluihin.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson liikennestategian tavoitteena on joukkoliikenteen ja raideliikenteen kehittäminen ja siirtyminen kestävän kehityksen mukaiseen liikennöintiin. Kymenlaakson Liitto ei hyväksy suunniteltua liikenteen supistamista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------