Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2015 25.09.2015
TOIMEENPANOSUUNNITELMAN 2016 PÄVITTÄMINEN (25.9.2015)

MYRS 3.9.2015:

Maakuntaohjelman toimenpanosuunnitelma valmistellaan kahden vuoden välein maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa vuosittain.Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.

Suunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä sekä kuvakset niitä koskevista yhteistyösopimuksista, kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin sekä painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan Unionin rahoitusta kohdennetaan. Suunnitelmassa tulee kuvata myös maakuntien yhteistoiminta-alueiden ja muut maakuntien yhteiset toimenpiteet ja keskushallinnolle tehtävät aloitteet.

Esitys:
Sihteeristö keskustelee toimeenpanosuunnitelman päivityksen tarpeesta ja laajuudesta. 

Päätös:
Toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään tarpeellisilta osilta (mm. lähivuosien liikennehankkeet,  seutujen lähivuosien tärkeimmät toimenpiteet, RR-ohjelman rahoitussuunnitelma). Korjaukset ja täydennykset pyydettiin toimittamaan Kymenlaakson Liittoon 11.9.2015 mennessä.

------------------------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2016-2017.

Toimeenpanosuunnitelma-1.pdf   (204kt)
Esitys MYR

Yhteistyöryhmä hyväksyy toimeenpanosuunnitelman vuosille 2016-2017.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------