Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2015 25.09.2015
RR-OHJELMAN 2014-2020 TILANNEKATSAUS (25.9.2015)

MYRS 3.9.2015:

Ensimmäisen hakukierroksen kaikki myönteiset rahoituspäätökset on tehty. Suurin osa Kymenlaakson Liitolle jätetyistä toisen hakukierroksen hakemuksista käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 7.9.2015.

Tilannekatsaukset esitellään kokouksessa
- EAKR-ohjelma / Kymenlaakson Liitto ja Hämeen ELY-keskus
- ESR-ohjelma / Hämeen ELY-keskus

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Esityksen mukaan.

------------------------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson EAKR ja ESR rahoituksen tilanne 8/2015.

Kymenlaakson EAKR rahoituksen tilanne.pdf   (91kt)
Kymenlaakson ESR rahoitustilanne.pdf   (133kt)
Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------