Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2015 25.09.2015
KYMENLAAKSON SUUNTAUTUMINEN / ITSEHALLINTOALUE (25.9.2015)

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on tavoitteena erittäin merkittävä hallinnon uudistus. Hallitus pyrkii enintään 19 sote-tuotantoalueeseen ja erillisellä päätöksellä uudistetaan muuta aluehallintoa. Kuntien budjeteista n. puolet siirtyisi sote-alueille. Liittojen kannalta on erittäin tärkeätä, että samanaikaisesti sote-alueiden valmistelun kanssa valmistellaan myös muun aluehallinnon uudistus niin, että näistä muodostuu yksi itsehallintoalue, jonka ylin päättäjä on vaaleilla valittu valtuusto. Maakuntien liittojen tehtävät on liitettävä alusta alkaen uusiin itsehallinnollisiin alueisiin.  Näille alueille on myös syytä koota nopeasti valtion aluehallinnossa hoidettavat aluekehittämistä ja alueiden käytön ohjausta koskevat tehtävät kuten esim. maakuntahallitusten puheenjohtajat ovat linjanneet. Jos nykyistä maakuntajakoa suurempiin alueisiin päätetään mennä, Kymenlaakson viiteryhmä on Etelä-Suomi, kuten maakunta on yksimielisesti useaan otteeseen lausunut. Yhteistyötä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan kanssa on systemaattisesti tiivistetty.

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------