Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
TULOSSUUNNITELMA 2016-2019 JA TALOUSARVIO 2016

Vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 588 100 € (- 1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 558 100 € (-1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna). Vuosikatearvio on 0 € ja tulosarvio on 0 €.

Toimintakulut vähenevät johtuen henkilöstökulujen vähenemisestä kolmella vakanssilla.

Vuonna 2016 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 2 % eli 41 700 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 134 800 €. Kuntakohtaiset maksut ilmenevät talousarvion viimeiseltä sivulta.

Toimintatuotot vähenevät johtuen teknisen tuen vähenemisestä. Ohjelmakaudella 2014-2020 teknistä tukea saadaan vain MYR:n ja MYRS:in kokouskuluihin ja sen määräksi arvioidaan 7 000 € vuonna 2016.

Henkilöstökulut ovat 1,6 milj. € (- 6 %) ollen 65 % toimintakuluista.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Liite

Esityslistan liitteenä alustava tulossuunnitelma- ja talousarvioluonnos.

Tulossuunnitelma 2016-2019 ja talousarvio 2016 hallitus 21_9_2015.pdf   (376kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.

 

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kohtaan 1.1. tehdään tekstimuutoksia (koulutetun työvoiman tarjonta, väylämaksut, asuntotarjonta).

-----------------------------