Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2015 25.09.2015
MUUTOS MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ / ELY -KESKUS JA METSÄKESKUS (25.9.2015)

Maakuntahallitus 7.9.2015:

Suomen Metsäkeskus ehdottaa organisaation uudistamisesta johtuen Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmän varsinaisen asiantuntijajäsenen Pekka Vainikan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Heikkilää 15.6.2015 lähtien. Aikaisemmin varajäsenenä on toiminut Pekka Kuitunen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää edustajikseen maakunnan yhteistyöryhmään 1.7.2015 lukien:
- ylijohtaja Leena Gunnar, varajäsen vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi
- johtaja Satu Mäkelä, varajäsen yksikön päällikkö Tea Raatikainen (uusi)
- johtaja Jyrki Karhula, varajäsen suunnittelupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola
- yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen (uusi jäsenenä), varajäsen erikoistutkija Tarja Paananen
- pysyvä asiantuntija Juha Kouvo, TE-toimisto

Esitys:
Nimetään maakunnan yhteistyöryhmään
- Pekka Vainikan varajäseneksi Antti Heikkilä
- Satu Mäkelän varajäseneksi Tea Raatikainen
- varsinaiseksi jäseneksi Jyrki Pitkänen, jonka varajäsenenä toimii Tarja Paananen

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------