Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Pakkanen ja Rautamaa, seuraavina Tinkanen ja Tiusanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.9.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Pakkanen ja Eeva Rautamaa.

-------------------------