Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys Hallitus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hallitus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen alussa huomioitiin suunnittelujohtaja Ari Pietarisen eläkkeelle siirtyminen 1.10.2015.

----------------------------------