Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
KYMENLAAKSON JA PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAHALLITUSTEN KANNANOTTO (7.9.2015)

Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnan liittojen yhteisiin asioihin liittyvä virkamiesvalmistelutyö on käynnistetty keväällä 2015. Valmistelutyöhön vaikuttava hallitusohjelma annettiin 29.5.2015. Liitteenä oleva asiapaperi on koottu maakuntahallituksille keskustelun pohjaksi ja jatkovalmistelua varten.

Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntahallitusten yhteiskokouksessa kuultiin selvityshenkilö Annikki Niirasen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja itsehallintoalueiden perustamista sekä aluehallintouudistuksen valmistelusta.
 
Yhteiskokouksessa keskusteltiin lisäksi seuraavista painopistealueista ja tavoitteista:
Helsinki - Lahti - Kouvola kasvukäytävä
Aluesuunnittelun ylimaakunnallinen yhteistyö
Älykäs erikoistuminen maakunnissa
EU-edunvalvonta
Venäjän suunnan yhteistyö
CPMR
Itämeri-yhteistyö

Liite

Esityslistan liitteenä asiapaperi maakuntahallituksille keskustelun pohjaksi ja jatkovalmistelua varten.

Taustamuistio Kymenlaakso ja Päijät-Häme.pdf   (299kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitukset lausuvat yhteisenä kantanaan, että mikäli itsehallintoalueiden lukumäärä tulee olemaan selvityksessä mainitut 9-12 aluetta, niin niiden muodostumisessa tulee huomioida selvityksessä mainittujen ”historiallisten ja hallinnollisen rajojen” lisäksi vahvemmin mukana palvelut, pendelöinti, asiointi, elinkeino, liikenneyhteydet sekä alueiden yhteiset kehittämisintressit, jotka ovat esim. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen välillä vahvoja. Maakuntahallinnon tehtävät voidaan yhdistää tulevan itsehallintoalueen tehtäviin nopealla aikataululla.
 
Lisäksi maakuntahallitukset tiivistävät yhteistyötään ja edistävät seuraavia painopistealueita:
Helsinki - Lahti - Kouvola kasvukäytävä
Aluesuunnittelun ylimaakunnallinen yhteistyö
Älykäs erikoistuminen maakunnissa
EU-edunvalvonta
Venäjän suunnan yhteistyö
CPMR
Itämeri-yhteistyö

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin siten muutettuna, että ensimmäinen sivulause kuuluu seuraavasti:

"mikäli itsehallintoalueiden lukumäärä tulee olemaan selvityshenkilöiden selvityksessä mainitut 9-12 aluetta, niin niiden muodostumisessa tulee ottaa huomioon selvityksessä mainittujen..."

---------------------------------