Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
SUUNNITTELUJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (7.9.2015)

Suunnittelujohtaja Ari Pietariselle on myönnetty eläkkeelle siirtymisen johdosta ero virasta 1.10.2015 lukien.

Suunnittelujohtajan virka on julistettu haettavaksi maakuntatalon ilmoitustaululla, liiton nettisivuilla, facebookissa ja twitterissä, Helsingin Sanomissa, oikotien verkkosivuilla, Kymen Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Kuntalehdessä ja työhallinnon nettisivuilla julkaistuilla ilmoituksilla siten, että hakemus ansioluetteloineen piti toimittaa 31.8.2015 klo 16 mennessä Kymenlaakson Liittoon osoitteella PL 35, 48601 Kotka (käyntiosoite Karhulantie 36B).

Suunnittelujohtajan tehtäviin kuuluvat alueiden käytön suunnittelu, liikennejärjestelmäsuunnittelun koordinointi ja kansainvälinen toiminta. Suunnittelujohtaja johtaa aluesuunnittelun vastuualueen toimintaa ja on johtoryhmän jäsen.

Viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tuntemusta maankäytöstä ja kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Eduksi katsotaan kunnallishallinnon tuntemus ja monipuolinen kielitaito. Virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työpaikka sijaitsee Kotkan Karhulassa. Tehtäväkohtainen palkka on 5002,90 €. Koeaika on 4 kuukautta. Työntekijän tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.

Määräaikana 31.8.2015 klo 16 mennessä hakemuksensa ovat jättäneet: Hannunen Anne Kaisa, Hering Frank, Huttunen Risto, Lehtonen Olli, Olli Erkki, Tarvonen Riikka, Voight Carl sekä yksi henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Esitys Hallitus

Hallitus päättää perustaa kaikista ryhmistä muodostetun haastatteluryhmän. Haastateltavat valitaan kokouksessa. Tavoite on, että suunnittelujohtajan viran täytöstä hallitus tekee päätöksen  seuraavassa kokouksessaan 21.9.2015.

Päätös Hallitus

Maakuntahallitus päätti, että

1. Haastatteluryhmään tulee edustaja kaikista poliittisisista ryhmistä ja että jos varsinainen edustaja on estynyt, niin hän pyytää varahenkilön paikalle. Haastatteluryhmään kuuluvat Harri Helminen, Pentti Tiusanen, Eeva Rautamaa, Antti Pakkanen, Maritta Tinkanen ja Sari Palm.

2. Haastatteluun kutsutaan Hannunen Anne Kaisa, Hering Frank, Lehtonen Olli ja Voigt Carl.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Frank Hering esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Eeva Rautamaa poistui kokouksesta klo 13.10 tämän asian käsittelyn jälkeen.

---------------------------------------