Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Lindström ja Lonka, seuraavina Pakkanen ja Palm.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 11.9.2015.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Lindström ja Mirja Lonka.

---------------------------------