Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015

Hyväksyessään käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2015 maakuntahallitus päätti, että tulostavoitteiden toteutuma raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja määrärahaseuranta raportoidaan neljännesvuosittain. Mahdollisista poikkeamista taloudellisessa tilanteessa raportoidaan heti.

Ajalta 1.1. - 30.6.2015 valmistuneen talousarvion toteutumisvertailun pohjalta on laadittu hallintopäällikön ennuste koko vuoden määrärahatilanteen toteutumasta. Ajalta 1.1. - 30.6.2015 vuosikate on ylijäämäinen + 87 575,95   €, kun tavoitteena on 0 €. Kirjanpidon mukaisten toimintatuottojen 1,38 milj. € toteuma-aste on 53 %. Toimintakulujen 1,29 milj. € toteuma-aste on 49 %.

Luottamushenkilöhallinnon ja viraston määrärahat ovat kehittyneet talousarviossa arvioitua suotuisammin. Kesäyliopiston määräraha on ylittynyt - 18 915,68 €. Mahdollinen kesäyliopiston määrärahan pieni ylitys pystytään kattamaan viraston määrärahan alituksella.

Hankemaksatukset (taseessa ryhmä valtion toimeksiannot) ajalla 1.1. - 30.6.2015 olivat 1,9 milj. €. Vuonna 2014 vastaavana aikana hankemaksatukset olivat 3,3 milj. €.

Liite

Esityslistan liitteenä osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015.

Osavuosikatsaus.pdf   (89kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------