Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
LAUSUNTO SOVA -ASETUKSEN 1 §:N MUUTTAMISESTA

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausunto SOVA –asetuksen 1§:n muuttamisesta.

Maakuntaohjelmien koskien pyydetään arvioimaan onko ympäristöarviointi tekeminen asianmukaisinta varsinaisen maakuntaohjelman vai maakuntaohjelman toimenpanosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Uutena ympäristöarviointia edellyttävänä suunnitelmatyyppinä asetukseen ehdotetaan lisättäväksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetuin lain 17§:ssä tarkoitettu maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

Kymenlaakson Liitto suhtautuu kielteisesti SOVA -asetuksen muutosehdotuksiin. Liito katsoo, että arviointi on asianmukaisinta maakuntaohjelman laatimisen yhteydessä. Myös maakunnallisten liikennejärjestelmätavoitteiden arviointi onnistuu parhaiten maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiin liittyvät näkökohdat on käsitelty Kymenlaakson liikennestrategiatyöryhmässä 14.8. ja 27.8.2015. Liikennetyöryhmä puoltaa liiton lausuntoa.

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto SOVA asetuksen muutos.pdf   (141kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon ympäristöministeriölle.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------