Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat pyritään julkaisemaan sivuilla samana päivänä, kun ne lähetetään toimielimen jäsenille.

Julkaisupäivä vaihtelee eri toimielinten välillä kokousaikatauluista ja toimielimen päätöksistä riippuen.

Kokouksen jälkeen sivuilla julkaistaan tarkastettu pöytäkirja. Kuntalain mukaan päätöksen katsotaan syntyneen sitten, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja on tämän jälkeen yleisesti nähtävillä toimielimen päättämänä aikana määrätyssä paikassa. Ajankohdasta ja paikasta on tarkemmat tiedot ao. toimielimen kokousaikataulujen yhteydessä.

  Hallitus
  Valtuusto
  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
  Tarkastuslautakunta
  Maakuntajohtajan päätökset