22.5.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä
 
Aika: 22.05.2017
Paikka: Kotka, maakuntatalo

Vaiheet
1 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §Pöytäkirjantarkastastajien valinta
3 §Maakuntavisio 2023
4 §Ajankohtaisia asioita
5 §SOTE -valinnanvapauspilotointi