Hallitus 1 / 2015
 
Aika: 19.01.2015
Paikka: Kotka Maakuntatalo

Vaiheet
1 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §Pöytäkirjantarkastajat
3 §GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing
4 §Maakuntavaltuuston kokouksen 15.12.2014 päätösten täytäntöönpano
5 §Pöytäkirjojen nähtävilläpito 2015
6 §Maakuntajohtajan päätökset 1 - 2
7 §Liiton viraston antamat lausunnot 1.10.-31.12.2014
8 §Loppuraportti Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja järjestäjäverkon uudistaminen
9 §Talousarvion käyttösuunnitelma ja kuntamaksut vuonna 2015
10 §Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi
11 §Kimolan kanavan peruskorjaus
12 §Jatkoaika kesäyliopiston kehittämissuunnitelman laadinnalle
13 §Katsaus Kymenlaakson Liiton rahoittamista EAKR hankkeista ohjelmakaudella 2007-2013 (tilanne 31.12.2014)
14 §E14-tien jatkaminen Ruotsista Suomen puolelle
15 §Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050
16 §BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistamisesta liiketoimintaan
17 §Game Brewery
18 §Biotalouden vertikaalinen koulutusyhteisö
19 §Co-Grow - Kasvuhakuisten opiskelijalähtöisten yritysten synnyttäminen yrittäjämäisessä innovaatioiden ekosysteemissä
20 §FUMI-Konttien sisältämien terveydelle vaarallisten kaasujen mittausjärjestelmän innovointi ja tutkimus konttien desifiointikaasujen aiheuttamista riskeistä
21 §Ikähyvä Kouvola
22 §Internet-välitteisin verkkokaupan edellytykset Vaalimaan alueella -selvitys
23 §Kasvua, kansainvälisyyttä ja kestävää kehitystä matkailuun pohjoisella kasvuvyöhykkeellä
24 §Kemikaaliseosten ympäristövaikutusten selvitysmenetelmät ja niiden kaupalliset sovellukset (CHEMIX)
25 §Konesalipalveluyritysten kehittäminen Kymenlaaksoon
26 §Laivojen energiakatselmuksien kehitys - LEKK
27 §LOGIN Logistiikan innovaatioverkosto
28 §LUOVI - luonnosta virtaa työnhyvinvointipalvelujen innovointiin pk-yrityksissä
29 §Moottoriurheilun koulutuksen sekä innovaatioympäristön kehittäminen
30 §Muuntuva sairaalatila ja infopiste
31 §Nousualusta - Laadukasta kasvua pk-yrityksiin
32 §Pelillisiä analytiikkasovelluksia ympäristösuunnittelun tueksi
33 §PRO-kasvu, yritysten kansainvälistymisen sekä kilpailukyvyn edistäminen
34 §Ruotsinsalmi - Merihistorian käännekohdasta kulttuurien kohtaamispaikaksi
35 §SIMU 2015
36 §Terveysteknologiatoimialaselvitys
37 §Venäläisen raja-aluematkailun ajurit