Hallitus 6 / 2015 08.06.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Lehtola ja Leppänen, seuraavina Lindström ja Lonka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 12.6.2015.