Hallitus 6 / 2015 08.06.2015
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 21 - 26
  • Päätös nro 21 / Viraston pitäminen suljettuna 6.-24.7.2015.
  • Päätös nro 22 / Maksatustarkastajan palkaton työloma 26.6.2015.
  • Päätös nro 23 / Aluekehityssihteerin palkaton työloma kesällä 2015.
  • Päätös nro 24 / Suunnitteluinsinöörin palkaton opintovapaa 1.8.-30.9.2015.
  • Päätös nro 25 / Ulkomaan matkamääräys: ympäristöpäällikön osallistuminen TEN -T konferenssimatkalle Latvian Riikaan 22.-23.6.2015. 
  • Päätös nro 26 / Teknisten sopimuksen järjestelyerä 1.7.2015
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.