Valtuusto 1 / 2015 08.06.2015
EAY-OHJELMIEN HAKUTILANNE (8.6.2015)

Euroopan Alueellisen Yhteistyön (Interreg)-ohjelmien ensimmäiset hakukierrokset ovat meneillään:

Keskisen Itämeren ohjelma
Central Baltic-ohjelman 9.2.2015 päättynyt ensimmäinen hakukierros tuotti yhteensä 177 rahoitushakemusta. Haku on kaksivaiheinen. Jätetyistä hakemuksista 136 kpl oli ns. 1. vaiheen (idea)hakemuksia ja 41 kpl pienhankehakemusta. Yhteensä EAKR-rahoitusta haettiin 187 miljoonan euron edestä, kun ohjelman myöntövaltuus on 115 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle.

Ohjelmamaiden (Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Ahvenanmaa) edustajista koostuva hallintokomitea valitsi kokouksessaan 13.-14.4.2015 haun 2. vaiheeseen yhteensä 45 hanketta. Toisen vaiheen haku on avoinna 15.4.–12.6.2015, jonka aikana täydelliset hankehakemukset jätetään.

Hallintokomitea päätti lisäksi rahoittaa seitsemää pienhanketta, joiden haku on yksivaiheinen.

Valtion vastinrahoituksen haku Central Baltic –ohjelman suomalaisille hankepartnereille on avoinna 14.4.-15.5.2015. Hakuun voivat osallistua ne hankkeet, jotka osallistuivat ideahakuun ja tulivat hyväksytyiksi toiselle kierrokselle. Vastinrahoitusta voi hakea suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Ohjelman myöntämä EAKR-hanketuki suomalaisille partnereille on enintään 75 %, jolloin hakijoiden omarahoituksen osuudeksi jää 25 %. Vastinrahoitus voi kattaa omarahoitusosuudesta enintään 70 %, ja sitä haetaan Varsinais-Suomen liitosta.

2. vaiheen hankepäätökset Central Baltic-ohjelman hallintokomitea tekee elokuussa 2015.

Lisätietoja ohjelmasta: www.centralbaltic.eu

Itämeren alueen ohjelma
Baltic Sea Region-ohjelmaan jätettiin ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä 282 ideahakulomaketta. Myös tässä ohjelmassa on käytössä kaksivaiheinen haku.

Ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan 28.-29.4. valita 81 hanketta, jotka voivat jättää 2. vaiheen projektihakemuksen. TEM:stä saadun tiedon mukaan näistä 63:ssa hankkeessa on suomalainen partneri mukana.

Toisen vaiheen haku päättyy 14.7.2015 ja lopulliset rahoituspäätökset seurantakomitea tekee kokouksessaan marraskuussa 2015. Kansallista vastinrahaa tulee hakea TEM:stä 11.6.2015 mennessä.

Toimintalinjoittain toisen vaiheen hakuun pääsi 27 hakemusta toimintalinjaan 1 (Innovaatiokapasiteetti), 33 hakemusta toimintalinjaan 2 (luonnonvarat) ja 21 hakemusta toimintalinjaan 3 (kestävä liikenne). 33 hakemusta edellisistä on Itämeristrategiaa edistäviä ns. lippulaivahankkeita.

Seurantakomitea myönsi rahoitusta myös Itämeristrategian prioriteettialuekoordinaattoreiden työn tukemiseen yhteensä 1,66 miljoonaa euroa.

Lisätietoja ohjelmasta: www.interreg-baltic.eu/home.html

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.