Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2015 26.05.2015
MYRIEN JÄRJESTÖJÄSENTEN KOULUTUSPÄIVÄN 24.1.2015 SATOA

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti yhdessä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean järjestöjäsenten kanssa 24.1.2015 koulutuspäivän, joka oli suunnattu maakuntien yhteistyöryhmien (MYR) järjestöjäsenille. Koolla oli kaikista MYReistä yhteensä lähes 80 järjestöjen edustajaa sekä muutama maakuntien liittojen edustaja. Ohjelma sisälsi tietoa Suomen rakennerahastotoiminnasta sekä MYRien toiminnasta eri puolilla Suomea. Päivän aikana kuultiin runsaasti erilaisia kokemuksia sekä ehdotuksia MYRien toiminnan kehittämiseksi. TEM katsoi aiheelliseksi tiedottaa käsitellyistä asioista MYRien puheenjohtajille, jotta hyvät käytännöt voisivat levitä. 

Liite

Esityslistan liitteenä TEM:n kirje MYR:n puheenjohtajille sekä selvitys maakuntien yhteistyöryhmien ja sihteeristöjen kokoonpanosta sekä rakennerahastotoiminnan periaatteista ohjelmakaudella 2014-2020.

Kirje MYRien puheenjohtajille 17 2 2015.pdf (107kt)
Selvitys maakuntien yhteistyöryhmistä ja niiden sihteeristöistä tammikuu 2015.pdf (1Mt)
Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.