Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2015 26.05.2015
RR-OHJELMAN 2014-2020 TOTEUTTAMINEN

Ohjelmakauden 2014-2020 ensimmäisiä hankepäätöksiä päästiin tekemään vuoden 2015 alusta. Hämeen ELY-keskus on sitonut vuosien 2014-2015 EAKR myöntövaltuuksistaan (yritysten kehittämisavustukset) 49 % (1,2 milj. €) ja ESR-rahoituksestaan noin 52 % (2,0 milj. €). Kymenlaakson Liitto on sitonut EAKR-rahoituksestaan 71 % (3,4 milj. €).

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman toinen EAKR-hankehaku toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa Kymenlaaksoon kohdistuvia hankeideoita jätettiin 39 kpl. Varsinainen hankehaku päättyi 17.4.2015. Kymenlaaksoon kohdistuvia hakemuksia jätettiin 14 kpl. Toimintalinjan 1 hankkeisiin haetaan EAKR ja valtion tukea yhteensä 2,5 milj. euroa ja toimintalinjan 2 hankkeisiin 1,7 miljoonaa euroa. Kymenlaakson Liiton käytettävissä oleva myöntövaltuus on 1,4 milj. euroa.

Myös seuraava hankehaku on päätetty toteuttaa kaksivaiheisena. Ideahaku mahdollisesti vuoden 2015 loppupuolella ja varsinaisen haun on suunniteltu päättyvän 12.2.2016.

Toinen ESR-hankehaku toteutettiin 15.12.2014-13.2.2015. Hämeen ELY-keskukseen saapui 110 ESR-hakemusta. Kymenlaakso oli kohdealueena 25 hakemuksessa. MYR:n sihteeristössä käsitellyistä 15 hakemuksesta rahoitettavaksi on hyväksytty kuusi hanketta.

Seuraava ESR-haku avautuu 1.6.2015 ja päättyy 1.10.2015.

Liite

Esityslistan liitteenä ensimmäisellä hakukierroksella hankkeille myönnetty EAKR- ja ESR -rahoitus.

Myönnetty EAKR rahoitus.pdf (84kt)
Myönnetty ESR rahoitus.pdf (82kt)
Myönnetty yritysten kehittämisavustus.pdf (44kt)
Liite

Esityslistan liitteenä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitustilanne Kymenlaaksossa.

RR rahoituksen seuranta.pdf (75kt)
Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.