Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2015 26.05.2015
IITTI PYSYY OSANA KYMENLAAKSON MAAKUNTAA (26.5.2015)

Maakuntahallitus (18.5.2015):
Iitin kunta on hakenut siirtoa Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan. Valtioneuvosto hylkäsi Iitin ehdotuksen maakuntajaon muuttamisesta torstaina 7. toukokuuta.

Myös hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) linjasi 28. huhtikuuta, ettei Iitin kunta voi siirtyä Päijät-Hämeen maakuntaan.

Maakuntajakolain mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Valmistelussa arvioitiin maakunnan alueen määräämisessä käytettävät maakuntajakolain mukaiset keskeiset kriteerit. Selvityksen mukaan Iitin kunnan asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet suuntautuvat Kymenlaaksoon. Päijät-Hämeeseen suuntautuvat kuntien yhteistoiminta ja laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen. Erityisen merkittävää on, että Iitin kunnan keskustaajama Kausala on toiminnallisesti osa Kouvolan kaupunkiseutua.

Vaikka aluehallintojärjestelmään kohdistuu sekä yksittäisiä että laajempia muutostarpeita, ei Iitin kunnan siirtäminen Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan täytä voimassa olevan maakuntajakolain ja sen vakiintuneen tulkintakäytännön mukaisia vaatimuksia.

Näiden syiden perusteella valtioneuvosto ei voinut hyväksyä maakunnan vaihtoa.

Maakuntajaosta säädetään maakuntajakolaissa. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet kuultuaan asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.