Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2015 26.05.2015
MAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISUUSARVIOINTI 2015 (26.5.2015)

Maakuntahallitus 15.12.2014:
Maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin tarkoituksena on koota yhteen maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen toimijoita, keskustella muutossuunnista ja tarpeista maakuntakaavan suhteen sekä päivittää ja vahvistaa maakuntakaavan tietopohjaa.

Arvioinnin tueksi järjestetään keväällä 2015 teemakohtaisia työpajoja ja neuvotellaan keskeisten sidosryhmien kanssa. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös ylimaakunnallisen yhteistyön tuomat lähtökohdat maakuntakaavan laatimiselle. Keskeisten palvelutuottajien näkemykset alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeista selvitetään.

Arvioinnin perusteella valmistellaan myös kokonaismaakuntakaavan laadintaprosessin aikataulu.

Syksyllä 2014 valmistuneessa seurantaraportissa esitettiin johtopäätökset maakuntakaavan teemoista ja tarvittavista täydentävistä arvioista.

Teemakokonaisuudet ja niitä käsittelevien työryhmien osallistujia ja tiedontuottajia:

Aluerakenne ja elinkeinot
Keskeisiä tahoja kunnat, ELY-keskus, SYKE, kauppakamari, Kymen Yrittäjät, yritykset, maaseututoimijat, Cursor, Kinno, puolustusvoimat, rajatoiminnoista vastaavat, pelastuslaitos, kaupan työryhmä

 • aluerakenne
 • yhdyskuntarakenne ja taajamien maankäyttö
 • maaseutu ja kylärakenne
 • rakennemuutosalueet
 • matkailu

Kulttuuri- ja rakennusperintö
Keskeisiä tahoja kunnat, ELY-keskus, museovirasto, Kymenlaakson museo, maaseututoimijat

 • kulttuuri- ja rakennusperintö
 • arvokkaat maisema-alueet
 • yhdyskuntarakenne ja taajamien maankäyttö
 • maaseutu ja kylärakenne

Virkistys, luonnonperintö ja luonnonvarat
Keskeisiä tahoja kunnat, ELY-keskus,, SYKE, GTK, metsähallitus, maan- ja metsänomistajat, maaseututoimijat, luonnonsuojelujärjestöt, kivi- ja maa-ainesalan toimijat, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, virkistysalueyhdistys

 • virkistys
 • luonnonperintö
 • luonnonvarat
 • turvetuotanto

Liikenne ja tekninen huolto
Keskeisiä tahoja kunnat, ELY-keskus, Liikennevirasto, Kymenlaakson liikennetyöryhmä, energiayhtiöt, vesihuollon toimijat

 • liikenne
 • tekninen huolto

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------

Maakuntahallitus 18.5.2015:
Virasto on tehnyt laajan työpajakierroksen viranomaisten ja kuntien kanssa. Arviointiraportissa on arviointu aihealueittain maakuntakaavan ajantasaisuutta sekä tunnistettu kehittämiskohteita.

Työpajojen suuresta määrästä johtuen Iitin, Miehikkälän-Virolahden ja Pyhtään arviointi valmistuu vasta 21.5.2015.

Arvointiraportin perusteella valmistellaan syksyksi maakuntahallitukseen päätösehdotus kokonaismaakuntakaavan tarkistuksesta tarvittavine selvityksineen ja aikatauluineen.

Esitys:
Merkitään tiedoksi maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi 2015 ja valtuutetaan virasto täydentämään raportti valtuustolle. Esitetään, että maakuntavaltuusto merkitsee arvioinnin tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi 2015.

Ajantasaisuusarviointi kooste.pdf (415kt)
Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.