Hallitus 5 / 2015 18.05.2015
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.1. - 30.4.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY- keskus, lausunto Kouvola Rail Road Terminaalin hankehakemus / Tarveharkinta ympäristövaikutusarviointimenettelyn ( YVA- menettely ) tarpeesta. 16.1.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY- keskus, lausunto Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola. 24.1.2015
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Korian Pioneeripuiston osayleiskaava, ehdotus. 27.1.2015
 • Valtiovarainministeriö, lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi. 2.3.2015
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, lausunto liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä v. 2015.2.3.2015
 • Ympäristöministeriö, lausunto Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman ehdotuksesta. 16.2.2015
 • Kaakkois-Suomen ELY- keskus, lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021. 16.2.2015
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Verssonkankaan osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnoksesta. 9.3.2015
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, lausunto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 13.3.2015
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausunto esityksestä kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi 2012-2022. 13.3.2015
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, lausunto Perttu Vartiaisen selvityksestä kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista. 13.3.2015
 • Vaasan hallinto-oikeus, lausunto vastine Kotkan ympäristölautakunnan 16.12.2014 tekemästä päätöksestä tehtyyn valitukseen. 13.3.2015
 • Kotkan kaupunki, lausunto Kotkan Kymijoen pohjoisosan tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta. 19.3.2015
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Kasarminmäen asemakaavan muutos 09/003, ehdotus. 19.3.2015
 • Kotkan kaupunki, lausunto asemakaava ja asemakaavan muutoksen luonnos, Ristinkallio nro. 0814. 19.3.2015
 • Ympäristöministeriö, lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja mahdollisuuksista. 19.3.2015
 • Uudenmaan liitto, lausunto Uudenmaan 4. vaihekaavan luonnoksesta. 20.3.2015
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausunto valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä. 10.4.2015
 •  Virolahden kunta, lausunto Virojoen asemakaavan ajantasaistuksen kolmas vaihe, ehdotus. 13.4.2015 
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.