Hallitus 5 / 2015 18.05.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Lehtinen, seuraavina Lehtola ja Leppänen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 22.5.2015.